reporting

We helpen organisaties met het optimaliseren van hun rapportageprocessen door de toepassing van de nieuwste digitale rapportage technieken.

monitoring

We bieden de mechanismen om de bedrijfsvoering in real-time te monitoren met behulp van state-of-the-art algoritmes en data-analyses.

auditing

We leveren zekerheid over informatie door het op een continue basis controleren van de onderliggende bedrijfstransacties.

Hulp nodig met SBR en/of XBRL?

We zetten onze kennis en ervaring in om ondernemers, accountants en softwareleveranciers te helpen met het realiseren van een tijdige en toekomstvaste implementatie van SBR/XBRL.

Klik hier voor meer informatie

Laatste posts op ons blog

Arcrole stuurt SBR Preparer Extension in tijdens pilot

Door Yvonne op 27 Mar 2017

Arcrole heeft zojuist alle stappen doorlopen van de SBR Preparer Extensions (PE) pilot, welke onder regie van het SBR programma is opgezet om de aanlevering van een jaarverantwoording met een zogenaamde ‘Preparer Extension’ via Digipoort te testen. Tijdens deze pilot hebben wij een jaarverantwoordingsrapportage uit de Kamer van Koophandel taxonomie aangepast door deze onder meer uit te breiden met organisatie-specifieke posten. Vervolgens hebben we deze jaarverantwoording en de bijbehorende extensie taxonomie via Digipoort ingestuurd en zijn alle relevante validaties binnen Digipoort succesvol verlopen.

Lees verder

Workshop SBR preparer extensions

Door Yvonne op 6 Mar 2017

XBRL Nederland organiseert op maandag 15 mei een speciale workshop over preparer extensions in het kader van SBR. De workshop zal nader ingaan op de gedachten achter de preparer extensions, de wijze waarop een preparer extension gemaakt kan worden en hoe met preparer extensions omgegaan dient te worden in het kader van assurance. De doelgroep van deze workshop omvat zodoende zowel softwareleveranciers, accountants en andere geïnteresseerden. De toepassing van preparer extensions is vooral relevant voor de jaarrekening van middelgrote en grote rechtspersonen die gedeponeerd dienen te worden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Lees verder

SEC erkent IFRS taxonomie

Door Sebastiaan op 2 Mar 2017

De Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen, de Securities & Exchange Commission (SEC), heeft gisteren bekend gemaakt dat zij de IFRS taxonomie zoals gepubliceerd door de IASB officieel heeft erkend. The Securities and Exchange Commission today published a taxonomy on its website so that foreign private issuers that prepare their financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) may submit those reports using XBRL. (..) Foreign private issuers that prepare their financial statements in accordance with IFRS as issued by the International Accounting Standards Board may begin immediately to submit their financial statements in XBRL.

Lees verder

xBRL-JSON: een eenvoudig voorbeeld

Door Sebastiaan op 7 Feb 2017

In een eerdere blog maakten we al melding van de publicatie van de Candidate Recommendation van het XBRL Open Information Model (OIM). Het OIM is een syntax-onafhankelijk model van de inhoud van een XBRL rapportage. De Candidate Recommendation omvat ook een standaard JSON representatie van een XBRL rapportage op basis van het OIM, genaamd xBRL-JSON. We hebben de laatste tijd wat geknutseld met xBRL-JSON en vinden het idee om XBRL los te koppelen van zijn XML oorsprong behoorlijk goed.

Lees verder